Мисия

КОРУПЦИОННАТА БЪЛГАРИЯ

През 2023 г. изчезна присъствието на един изключително важен за българското общество проект на Едвин Стефанов Сугарев, Христо Христов и Красен Николов. Проектът се оказа с прекратено финансиране и уеб сайтът corruptionbg.com престана да съществува.
В corruptionbg.eu се съдържа значителна част от информацията, без претенция за каквото и да е авторско право над техните изследвания. (Всички публикации са в оригинал.)

Днес бихме могли да кажем, че историята на българският преход към демокрация е до голяма степен предопределена от корупционни интереси и практики, които се развихриха благодарение на неяснотата и неустановеността, свързани с разпада на тоталитарната система. В този смисъл историята на българската корупция е до голяма степен и история на българския преход – който донесе на България не реална, а имитативна, фасадна демокрация. Разбира се, българската корупция често е попадала в светлината на прожекторите. Това обаче става под формата на медийни скандали или политически мотивирани обвинения, чрез които настоящите властници си разчистват сметките със своите политически опоненти. Липсва обстойно и задълбочено изследване, което да проследи развитието на корупционните практики в исторически план – и да анализира политическата отговорност за тяхното вездесъщо присъствие по разбираем за българските граждани начин. Нашата организация планира да извърши тъкмо такъв анализ, като за това проведе необходимите проучвания и оцени, систематизира и публикува публично резултатите от тях. Иначе казано – за корупцията в България се говори, но това говорене не произвежда памет. Корупционните скандали се застъпват с честота, при която никой не си спомня какво се е случило само преди месеци; видни корупционери и прочути със своите корупционни практики партии се явяват отново и отново на избори – и биват избирани дори независимо от факта, че само преди броени години са докарали страната до национална катастрофа. Съзнателното култивиране на амнезия за случващото се в периода на прехода е важен стратегически приоритет за онези партии, чиито управленски мандати са белязани с най-висок корупционен потенциал. Според нас написването на история на българската корупция по време на прехода към демокрация е важен приоритет, който би помогнал за формирането на гражданско общество и гражданско самосъзнание. Нещо повече: това е и единствения начин за информирано участие на българските граждани в изборния процес – за да бъде този избор съзнателен, те трябва да знаят кой кой е сред хората, на които делегират част от своите права, и чии интереси реално се застъпват от различните политически партии. Проектът на организацията е насочен към историческото осмисляне на корупцията, като това хвърля светлина и върху задкулисните връзки между политическия елит и организираната престъпност, както и върху влиянието на българската олигархия върху определени политици и цели партии. Редица явления от българския политически живот биха могли да бъдат видени в по-различна и по-автентична светлина, ако бъде видян корупционния подтекст на тяхното случване – такива са например комплотът срещу правителството на Филип Димитров и идването на власт на правителството на Любен Беров, сблъсъкът на икономически интереси не само от български произход, който доведе управлението на Жан Виденов до национална катастрофа, аферата КТБ и мн. др. Нещо повече – редица аспекти от външната политика на страната се оказват много пряко свързани с огромни по мащабите си корупционни интереси, които съвсем неприкрито поставят под съмнение основните външнополитически интереси на България – нейната принадлежност към евроатлантическата общност. Такива са например корупционните интереси в българската енергетика, които се реализират на практика като политическа подкрепа в полза на руското влияние у нас. И не на последно място систематичното, честно и задълбочено говорене за българската корупция е важно като нравствен пример – като доказателство за редовия българин, че подобно говорене и поведение изобщо е възможно. Същевременно днес е повече от ясно, че разкриването и санкционирането на корупционните престъпления по време на прехода се оказват най-проблематичната част в дейността на правоохранителната и съдебната ни система. Поради това, ние ще изследваме причинно – следствената връзка между корупционните процеси и политическите реалности, които ги пораждат – както и механизмите, които създават политически чадъри над корупционерите и систематично корумпират съдебната ни система. Ще анализираме какви са причините за корупционния бум в България, какви политически фактори и държавни институции способстват за неговото разрастване – и какви са последиците за редовите български граждани. Убедени сме, че именно в хода на подобно причинно-следствено осмисляне се разкриват явните и скрити участницит в корупционните процеси – и можем да видим как и с какви методи те защитават своите интереси, независимо че продължават да бъдат „чисти“ според правораздавателната система в България.