Приложения | документи

Том първи 1989 – 1997

 1. Неявните фирми на ДС и приватизирането на контрабандните им канали след промените
 2. Външният дълг – фалитът на комунистическия режим
 3. Оръжейната търговия
 4. Фирмите на външнотърговските дружества и опитите за връщане на изнесените капитали зад граница след краха на комунизма
 5. Корупционните схеми при източването на ДЗУ
 6. Случаят с фондация „Сапио“
 7. Габонската афера, или прокурорският чадър над Балканбанк и банкера Иван Миронов
 8. Македонската оръжейна сделка
 9. КТ „Подкрепа“ – заможният синдикат
  Приложение №1 към бел. под линия №4
  Приложение №2 към бел. под линия №6
  Приложение №3 към бел. под линия №22
  Приложение №4 към бел. под линия №23
  Приложение №5 към бел. под линия №24
  Приложение №6 към бел. под линия №25
  Приложение №7 към бел. под линия №27
  Приложение №8 към бел. под линия №28
  Приложение №9 към бел. под линия №29
  Приложение №10 към бел. под линия №30
  Приложение №11 към бел. под линия №31
  Приложение №12 към бел. под линия №32
  Приложение №13 към бел. под линия №33
  Приложение №14 към бел. под линия №34
  Приложение №15 към бел. под линия №35
  Приложение №16 към бел. под линия №36
  Приложение №17 към бел. под линия №38
  Приложение №18 към бел. под линия №39
  Приложение №19 към бел. под линия №40
 10. Корупционният модус на 90-те – „Мултигруп”
 11. Един по-особен казус – цесионният договор на „Мултигруп“ за дълговете на „Химко“ и „Кремиковци“ към „Булгаргаз“
  Приложение №1 към бел. под линия №4
  Приложение №2 към бел. под линия №5
  Приложение №3 към бел. под линия №6
  Приложение №4 към бел. под линия №7
  Приложение №5 към бел. под линия №8
  Приложение №6 към бел. под линия №9
  Приложение №7 към бел. под линия №10
  Приложение №8 към бел. под линия №17
  Приложение №9 към бел. под линия №18
  Приложение №10 към бел. под линия №19
  Приложение №11 към бел. под линия №20
  Приложение №12 към бел. под линия №21
  Приложение №13 към бел. под линия №22
  Приложение №14 към бел. под линия №23
  Приложение №15 към бел. под линия №25
  Приложение №16 към бел. под линия №26
  Приложение №17 към бел. под линия №27
  Приложение №18 към бел. под линия №28
  Приложение №19 към бел. под линия №29
  Приложение №20 към бел. под линия №30
  Приложение №21 към бел. под линия №31
  Приложение №22 към бел. под линия №32
  Приложение №23 към бел. под линия №33
  Приложение №24 към бел. под линия №34
  Приложение №25 към бел. под линия №36
  Приложение №26 към бел. под линия №37
  Приложение №27 към бел. под линия №38
  Приложение №28 към бел. под линия №39
  Приложение №29 към бел. под линия №41
 12. Гангстерските войни
 13. Битката за „Слънчев бряг“
  Приложение №1 към бел. под линия №3
  Приложение №2 към бел. под линия №5
  Приложение №3 към бел. под линия №6
  Приложение №4 към бел. под линия №7
  Приложение №5 към бел. под линия №9
  Приложение №6 към бел. под линия №21
  Приложение №7 към бел. под линия №22
  Приложение №8 към бел. под линия №23
  Приложение №9 към бел. под линия №24
  Приложение №10 към бел. под линия №26
  Приложение №11 към бел. под линия №28
  Приложение №12 към бел. под линия №29
  Приложение №13 към бел. под линия №30
  Приложение №14 към бел. под линия №31
  Приложение №15 към бел. под линия №32
  Приложение №16 към бел. под линия №33
  Приложение №17 към бел. под линия №34
  Приложение №18 към бел. под линия №35
  Приложение №19 към бел. под линия №36
  Приложение №20 към бел. под линия №37
  Приложение №21 към бел. под линия №38
  Приложение №22 към бел. под линия №39
  Приложение №23 към бел. под линия №40
  Приложение №24 към бел. под линия №41
  Приложение №25 към бел. под линия №42
  Приложение №26 към бел. под линия №43
  Приложение №27 към бел. под линия №44
  Приложение №28 към бел. под линия №45
 14. Приятелският кръг „Орион“
 15. Тайната приватизация на българските банки
  Приложение №1 към бел. под линия №5
  Приложение №2 към бел. под линия №8
  Приложение №3 към бел. под линия №12
  Приложение №4 към бел. под линия №13
  Приложение №5 към бел. под линия №14
  Приложение №6 към бел. под линия №15
  Приложение №7 към бел. под линия №16
  Приложение №8 към бел. под линия №26
  Приложение №9 към бел. под линия №27
  Приложение №10 към бел. под линия №30
  Приложение №11 към бел. под линия №31
  Приложение №12 към бел. под линия №32
  Приложение №13 към бел. под линия №33
  Приложение №14 към бел. под линия №34
  Приложение №15 към бел. под линия №35
  Приложение №16 към бел. под линия №36
  Приложение №17, към бел. под лияни №37
  Приложение №18 към бел. под линия №38
  Приложение №19 към бел. под линия №40
  Приложение №20 към бел. под линия №41
  Приложение №21 към бел. под линия №43
  Приложение №22 към бел. под линия №44
  Приложение №23 към бел. под линия №47
  Приложение №24 към бел. под линия №48
  Приложение №25 към бел. под линия №49
  Приложение №26 към бел. под линия №50
  Приложение №27 към бел. под линия №51
  Приложение №28 към бел. под линия №52
 16. Банковият фалит на България
  Приложение №1 към бел. под линия №11
  Приложение №2 към бел. под линия №18
  Приложение №3 към бел. под линия №19
  Приложение №4 към бел. под линия №20
  Приложение №5 към бел. под линия №21
  Приложение №6 към бел. под линия №23
  Приложение №7 към бел. под линия №23
  Приложение №8 към бел. под линия №24
  Приложение №9 към бел. под линия №25
  Приложение №10 към бел. под линия №26
  Приложение №11 към бел. под линия №33
  Приложение №12 към бел. под линия №34
  Приложение №13 към бел. под линия №35
  Приложение №14 към бел. под линия №36
  Приложение №15 към бел. под линия №38
  Приложение №16 към бел. под линия №39
  Приложение №17 към бел. под линия №40
  Приложение №18 към бел. под линия №42
  Приложение №19 към бел. под линия №45
  Приложение №20 към бел. под линия №46
  Приложение №21 към. бел. под линия №47
  Приложение №22 към бел. под линия №48
  Приложение №23 към бел. под линия №50
  Приложение №24 към бел. под линия №51
  Приложение №25 към бел. под линия №53
  Приложение №26 към бел. под линия №54
  Приложение №27 към бел. под линия №57
  Приложение №28 към бел. под линия №58
  Приложение №29 към бел. под линия №60
  Приложение №30 към бел. под линия №64
  Приложение №31 към бел. под линия №69
  Приложение №32 към бел. под линия №73
  Приложение №33 към бел. под линия №74
  Приложение №34 към бел. под линия №75
  Приложение №35 към бел. под линия №76
  Приложение №36 към бел. под линия №77
  Приложение №37 към бел. под линия №77
  Приложение №38 към бел. под линия №78
  Приложение №39 към бел. под линия №79
  Приложение №40 към бел. под линия №80
  Приложение №41 към бел. под линия №81
  Приложение №42 към бел. под линия №82
  Приложение №43 към бел. под линия №84
  Приложение №44 към бел. под линия №85

Том втори 1997 – 2005

 1. Приватизацията на „Плама“ – Плевен, или как се паразитира върху гърба на губещите предприятия
  Приложение №1 към бел. под линия №2
  Приложение №2 към бел. под линия №4
  Приложение №3 към бел. под линия №5
  Приложение №4 към бел. под линия №6
  Приложение №5 към бел. под линия №6
  Приложение №6 към бел. под линия №6
  Приложение №7 към бел. под линия №6
  Приложение №8 към бел. под линия №6
  Приложение №9 към бел. под линия №6
  Приложение №10 към бел. под линия №6
  Приложение №11 към бел. под линия №18
  Приложение №12 към бел. под линия №19
  Приложение №13 към бел. под линия №20
  Приложение №14 към бел. под линия №38
  Приложение №15 към бел. под линия №39
  Приложение №16 към бел. под линия №40
  Приложение №17 към бел. под линия №41
  Приложение №18 към бел. под линия №43
  Приложение №19 към бел. под линия №45
 2. Комбинат за един долар
  Приложение №1 към бел. под линия №4
  Приложение №2 към бел. под линия №15
  Приложение №3 към бел. под линия №24
  Приложение №4 към бел. под линия №25
  Приложение №5 към бел. под линия №26
  Приложение №6 към бел. под линия №27
  Приложение №7 към бел. под линия №29
  Приложение №8 към бел. под линия №34
  Приложение №9 към бел. под линия №35
  Приложение №10 към бел. под линия №36
  Приложение №11 към бел. под линия №37
  Приложение №12 към бел. под линия №38
  Приложение №13 към бел. под линия №40
  Приложение №14 към бел. под линия №41
  Приложение №15 към бел. под линия №42
  Приложение №16 към бел. под линия №42
  Приложение №17 към бел. под линия №42
  Приложение №18 към бел. под линия №42
  Приложение №19 към бел. под линия №43
  Приложение №20 към бел. под линия №44
  Приложение №21 към бел. под линия №45
  Приложение №22 към бел. под линия №46
  Приложение №23 към бел. под линия №48
  Приложение №24 към бел. под линия №49
  Приложение №25 към бел. под линия №50
  Приложение №26 към бел. под линия №51
  Приложение №27 към бел. под линия №52
  Приложение №28 към бел. под линия №53
  Приложение №29 към бел. под линия №56
  Приложение №30 към бел. под линия №57
  Приложение №31 към бел. под линия №58
  Приложение №32 към бел. под линия №59
 3. Сделката за „Нефтохим“ АД и нейните икономически и геополитически последствия
 4. Приватизацията на aвиокомпания „Балкан“
  Приложение №1 към бел. под линия №5
  Приложение №2 към бел. под линия №7
  Приложение №3 към бел. под линия №8
  Приложение №4 към бел. под линия №13
  Приложение №5 към бел. под линия №14
  Приложение №6 към бел. под линия №15
  Приложение №7 към бел. под линия №16
  Приложение №8 към бел. под линия №19
  Приложение №9 към бел. под линия №20
  Приложение №10 към бел. под линия №21
  Приложение №11 към бел. под линия №22
  Приложение №12 към бел. под линия №23
  Приложение №13 към бел. под линия №26
  Приложение №14 към бел. под линия №27
  Приложение №15 към бел. под линия №29
  Приложение №16 към бел. под линия №32
  Приложение №17 към бел. под линия №33
  Приложение №18 към бел. под линия №34
  Приложение №19 към бел. под линия №36
 5. Криминалните аспекти на касовата приватизация, или как беше съсипан „Химко“ – Враца
 6. Епичните продажби на БТК
 7. Приватизация с вкус на арсеник, или как бяха харизани подземните богатства на България
 8. Казусът Филчев – или българската прокуратурата в огледалният свят
  Приложение №1 към бел. под линия №11
  Приложение №2 към бел. под линия №12
  Приложение №3 към бел. под линия №13
  Приложение №4 към бел. под линия №14
  Приложение №5 към бел. под линия №17
  Приложение №6 към бел. под линия №17
  Приложение №7 към бел. под линия №17
  Приложение №8 към бел. под линия №33
  Приложение №9 към бел. под линия №36
  Приложение №10 към бел. под линия №39
  Приложение №11 към бел. под линия №43
  Приложение №12 към бел. под линия №45
  Приложение №13 към бел. под линия №47
  Приложение №14 към бел. под линия №52
  Приложение №15 към бел. под линия №53
  Приложение №16 към бел. под линия №54
  Приложение №17 към бел. под линия №58
  Приложение №18 към бел. под линия №76
  Приложение №19 към бел. под линия №81
  Приложение №20 към бел. под линия №84
  Приложение №21 към бел. под линия №106
  Приложение №22 към бел. под линия №121
 9. Хранилката РВД
 10. Енергийните олигарси на българския преход