Защо корупцията в България е безнаказана?

CorruptionBG - Корупцията в България

Причината тези дела да бъдат прекратени е вследствие на прецедент, в основата на който стои един от най-известните за канадското правораздаване престъпник, роден в българското село Говедарци…

АРХИВ

История на корупцията в България в годините на прехода към демокрация /1989 - 2016/

През 2023 г. изчезна присъствието на един изключително важен за българското общество проект на Едвин Стефанов Сугарев, Христо Христов и Красен Николов. Проектът се оказа с прекратено финансиране и уеб сайтът „corruptionbg.com“ престана да съществува.
В corruptionbg.eu се съдържа значителна част от информацията, без претенция за каквото и да е авторско право над техните изследвания. (Всички публикации са в оригинал.)

Корупцията и злоупотребата с власт са основен проблем за България през изминалите вече 35 години от падането на Берлинската стена – и могат да бъдат определени като основна причина за драматичния провал на българския преход към демокрация.

Пагубното въздействие на корупционните практики у нас бе многократно идентифицирано в мониторинговите доклади на ЕК и потвърдено с безпрецедентни мерки – като например спирането на европейските предприсъединителни програми по програмата ФАР на 25 ноември 2008 г. България бе визирана от световните агенции като най-корумпираната държава в цивилизована Европа – и като страна, чиято корупция се развива „като рак в тялото на ЕС.

Държавна сигурност.com - Независим специализиран сайт за чисто минало и прозрачно настояще
Държавна сигурност.com - Независим специализиран сайт за чисто минало и прозрачно настояще
Коментарен сайт на Едвин Сугарев за политика, общество, литература
Коментарен сайт на Едвин Сугарев за политика, общество, литература
Държавна агенция "Архиви"
Държавна агенция "Архиви"
Центъра за изследване на демокрацията
„изграждането на мостове между науката и политиката“
Говорете, споделяйте, разказвайте за жертвите на комунизма
Говорете, споделяйте, разказвайте за жертвите на комунизма

Регистърът на сътрудниците на Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА…

 

Широкото разгръщане на корупционните практики във всички сфери на обществения живот, липсата на реални усилия от страна на държавата да обуздае този процес, практически неработещата съдебна система и драматичната липса на справедливост са сред най-сериозните фактори, които спъват развитието на гражданското общество и предизвикват мащабна емиграционна вълна, която изправя страната пред драматична демографска криза.

Наличието на постоянно присъстващи корупционни скандали, засягащи премиери, министри и народни представители – както и фрапиращият отказ да бъде потърсена отговорност за извършените от тях престъпления, девалвират не само демократичните ценности, но и доверието в политическото като цяло – и вместо отговорност и свобода произвеждат единствено цинизъм и стратегии за лично оцеляване.

Благодарение на корупцията, превърната в негласна държавна политика, четвърт век след началото на прехода държавните институции бяха превърнати в марионетки на паралелната тайна власт, упражнявана от свързани с властта олигархически структури, изградени от остатъчните структури на бившата Държавна сигурност – и натрупали мощ и влияние по престъпен и нечестен начин. Корупционните реалности от 2013 и 2014 г., придобили известност като модела „Кой?, представляват доказателство за това, че корупционните практики са овладели държавните институции в степен, която застрашава националната сигурност и представлява пряка заплаха за държавността.

В резултат на всичко това както сред външните наблюдатели, така и сред самите български граждани се затвърди мнението, че докато другите държави си имат мафия, в България мафията си има държава.

Корупционните практики създадоха прецеденти на обвързаност между държавата и организираната престъпност, които са абсолютно немислими в цивилизования свят – като нерегламентирани срещи на гангстери със самия министър на вътрешните работи – или назначаване на лица, свързани с организираната престъпност, на ключови длъжности в най-могъщата тайна служба в държавата.

Българските бизнесмени бяха принудени да разберат, че техните начинания могат да имат успех единствено при добре заплатена политическа или административна подкрепа. Външните инвеститори бяха отблъснати, а непрекъснатото преточване на държавни активи в частни джобове затвърди позицията на България като най- бедната страна в ЕС.

corruptionbg