Илия Ашков – от Канада до гроб в с. Говедарци (втора част)

В първа част се сблъскахме с живота на Илия Андонов Ашков (Elija Anton Askov) в Канада, разкриващ профил на суров и безмилостен човек. С престъпната си дейност, той е в основата на един от най-големите юридически прецеденти в Канадското законодателство, достигнал до Върховния съд на Канада, вследствие на който повече от 47000 обвинени в престъпления са на свобода без съд и присъда.

През 2008 г. Ашков се завръща в България след 43 годишна емиграция.

Комбинативността на Ашков влиза във взаимодействие с българската действителност. Чрез своята природа и безскрупулност той е човек, който може да влезе в каквато и да е игра, свързана с пари и престъпни схеми. Илия създава тесни връзки с общински съветници и политически активисти. В родния си край Ашков вече се е заобиколил с подходящите хора.
В целия този процес на комуникация той обаче постепенно потъва в дългове…

По един или друг начин Илия Ашков убеждава все още живата си майка Петкана да му продаде фиктивно фамилната къща с прилежащата земя и имоти, за да избегне евентуална делба с роднините си след нейната смърт. Малко по-късно майка му умира.
Нотариалните актове, свързани с тази покупко-продажба влизат веднага в седебни дела със сънаследниците от рода в България. Петкана има още един син – Иван Андонов Ашков, починал през 1974 г. Синът му – Илиян Иванов Ашков би трябвало да е сънаследник на 50% от имотите на фамилията заедно с Илия Ашков. Именно затова тази покупко-продажба е съдебно оспорена. Но не бива да се забравя, че същите тези имоти, които Илия Ашков е купил от майка си, са и на наследниците му в Канада – съпругата му Мери и двамата му сина – Антон и Кристофър.

Имотите са придобити в режим на съпружеска имуществена общност, тъй като спорът е за собствеността върху недвижими имоти, придобити по време на бракa в т.ч. чрез възмездни сделки. До този момент развод от Канадски съд липсва. Но дори и да имаше такъв, според българското законодателство той трябва да премине през български съд, за да бъде легитимен. Бракът на Илия Ашков в Канада все още не е юридически прекратен.

Илия Андонов Ашков

След завръщането си в България, Илия Ашков влиза в близки отношения с много по-младата общинска съветничка от ВМРО Евгения Димитрова Георгаки, също от с. Говедарци. Тя е в съсобственост на няколко юридически лица заедно с Николаос Атанасиос Георгакис, включително и такива, които образуват типичните гроздове от фирми, свързвани с изчистване на задължения и ДДС. Такава например е Джи и Джи 2 ЕООД, която до 2011 г. се управлява от Евгения Георгаки и тогавашният й съпруг Николаос Георгаки. Случайно или не фирмата се занимава именно с преработка на дървен материал, а Ашков вече сече наследствените гори.

През 2011 г. същата фирма преминава в ръцете на Пролетка Георгиева, която се явява управител на повече от 40 юридически лица.

Комбинативното мислене и финансовата зависимост от взети вече заеми сближават Илия Ашков и Евгения Георгаки до такава степен, че той й завещава цялото си имущество. В един и същи ден, на 21.09.2022 г., Илия Ашков с двама свидетели прави две завещания, които може би са за обезпечаване на финансовите му задължения. Той прави завещание на Евгения Димитрова Георгаки (общински съветник в общ. Самоков от ВМРО) и на Борислав Георгиев Ранов (собственик на хотел „Дивите петли“ в с. Говедарци). Ашков, съпровождан от две лица като свидетели: Георги Петров Бързанов и Иван Христов Павлин, прави завещание към Евгения Георгаки пред нотариус, където й приписва наследствената къща в центъра на с. Говедарци и дела си от наследствените гори. Илия Ашков прави завещание, въпреки че имотът, който завещава е сънаследствен и не е ясно точно каква и коя част от имота е негова, още повече е налично висящо дело за делба. Илия Ашков въобще не е могъл да индивидуализира какви са неговите идеални части от имота, който е завещавал, поради висящи съдебни спорове, задълженията му към други сънаследници (гр.дело 653/2008 на P. Cъд Самоков) и съпружеската имуществена общност с неговата законна първа съпруга, с която няма развод – Мери Олдийн Ашкова.

Някои от фактите около личността на Евгения Георгаки са в основата на публикации, които фокусират внимание върху политическия и бизнес-профил на дамата. Близостта между Ашков и Георгаки достига и до решение за брак, въпреки нотариалното завещание. За Георгаки е важно да придобие по всякакъв начин наследството на Ашкови. Стотици декари гори, земя и недвижими имоти в сърцето на живописното планинско курортно селище Говедарци.

село говедарци

Настъпват множество събития и обстоятелства около този брак, в които дните на живот на Ашков са вече преброени. Никакъв морал, никакви заеми или какъвто и да било залог не могат да оправдаят принудително сключване на брак с умиращ човек, защото Ашков по това време е точно такъв. Той страда от задълбочаващо се хронично урологично заболяване, заради което е необходимо болнично лечение. Вместо това той е притиснат да сключва брак, три дни след който отива по спешност в болницата в гр. Самоков. Сам, което поражда съмнения и въпроси. Общинската съветничка Георгаки сключва трети пореден брак, въпреки че е била наясно с богатото криминално досие на младоженеца, който е бил осъждан и лежал в Канадски затвор, включително и за убийство. Доколко любовта между двама души може да е в основата на брак, в който вече на Георгаки е направено нотариално заверено завещание.
Този брак е плод на комбинативното мислене на двама души или по принуда.

Бракът се сключва без необходимата по закон легализация на документите, свързани с първия брак на Ашков в Канада.

Странното е, че всичко става много бързо…

Илия Андонов Ашков
Илия Ашков
прави самотно селфи малко преди смъртта си.

На 6.10.2022 г. 76 годишният Ашков сключва брак с 55 годишната Евгения Георгаки, представяйки декларация за спазване на условията по чл. 7 от Семейния кодекс. В полето семейно положение е отразено „разведен – FS-10-354468 от 9 май 2011 г., Торонто“. Този формуляр е валиден и законен в Канада, само ако има заповед за развод на канадски съд. Такава заповед не е приложена и не е изяснено защо формулярът е кредитиран, приет и цитиран без прилагането на заповедта. Предвид противоречивите данни за семейното му положение към датата на сключване на брака с Евгения Георгаки – в декларацията от Ашков и съществуващото Удостоверение за граждански брак с Мери Клиъри, е необходимо допълнително да се установи, дали бракът в Канада е прекратен. Но дори да е прекратен в Канада този брак, то такъв документ в България липсва и той няма как да сключва следващ брак преди легализиране на този важен документ.

До момента Евгения Георгаки има 2 брака и встъпва в трети, именно с Илия Ашков. Ашков, който напълно се е конфронтирал с роднините си, вследствие на желанието си за овладяване на цялото наследство. Около наследствените имоти на Ашкови в местност Джупаница са надвиснали инвестиционни намерения, чакащи изготвянето на подробен устройствен план и промяна на предназначението на земята.

Бракът е сключен в обреден дом „Триадица“ – София, извън района на Самоков, за да може да бъде запазен в тайна. Едва след неговата смърт близките и роднините му разбират за него.

Евгения Георгаки
Евгения Георгаки

За Евгения Георгаки това е трети пореден брак, но тя запазва фамилията на предишния си съпруг, с който имат съвместен бизнес.
Само две седмици по-късно Илия Ашков вече е покойник, а Евгения Георгаки за втори път вдовица, с претенция за единствен наследник на Илия Ашков, въпреки че той има наследници в Канада, за които обаче българското законодателство и администрация дори не подозира.

Децата на наследодателя, Антон и Кристофър, като наследници в първи наследствен ред изключват наследниците от останалите редове (роднини по съребрено родство – племеници, лели и др.). Съпругата на наследодателя, наследява заедно с неговите деца имуществото. Така би трябвало да бъде, ако децата съществуват в тази българска действителност.

Наследниците на фамилията в България са шокирани от бързия развой на събитията и започват жалби и съдебни дела. Нещо повече – търсят възможността децата на Илия Ашков да получат наследството си. Така или иначе те не са преки наследници на наследството на Илия Ашков, а неговите синове.

Разбирайки, че не съществува документ, необходим от българското законодателство за признаване на развода на Илия Ашков в Канада, те искат обявяването на брака му с Евгения Георгаки за невалиден.

Как умира Илия Андонов Ашков

На 10.10.2022 г., само три дни след сватбата си Илия Ашков е в болница! Сам, без да бъде придружаван от новата си съпруга, той търси помощ. Урологични са причините повели мъжа в търсене на спешна помощ. 76-годишният мъж е с издут до пръсване пикочен мехур (*остра форма на ретенция на урината).

* Какво е ретенция?
Острата форма на ретенция на урината е спешно състояние, което изисква бързо дрениране на пикочния мехур. Това може да стане чрез уретрален катетър или чрез поставяне на цистофикс (тънка тръбичка, която се вкарва в пикочния мехур през малка дупка на коремната стена).
Двата вида изискват специфично лечение, което е най-добре да бъде извършено от специалист-уролог. При не навременна медицинска намеса състоянието на пациента може да се усложни и да доведе до смърт.

Но в МБАЛ Самоков няма уролози и никой не е успял да му постави катетър, а в този случай това е животоспасяваща манипулация. По спешност е изпратен в София. Въпреки това няколко дни по-късно, на 20.10.2022 г. той умира. Най-вероятно той е бил в състояние на ретенция от дни, включително и по време на сключване на брака с Георгаки.

В контекста на това събитие е изключително важно да се знае съдържанието на всички медицински документи, свързани със сключването на гражданския брак между Ашков и Георгаки. Дали здравословното състояние на Ашков е било адекватно отразено в тях и знаела ли е Георгаки, че сключва брак с човек на който му остават няколко дни живот. Имал ли е заболявания по време на сключване на гражданския брак, които да са предпоставка за скорошна смърт? Да, тя е знаела със сигурност за тежкото му здравословно състояние, но не е направила нищо. За нея е било важно единствено сключването на брак. Знаела ли е Георгаки за криминалното минало на Ашков? – Разбира се че е знаела, което поставя общинската съветничка и дългогодишен политически активист в изключително интересна позиция, свързана не само с морала.

Ашков е бил оставен да умре като куче, сам без адекватна медицинска помощ и подкрепа.

Според Семейния кодекс бракът се унищожава, когато в него има лице, което е свързано с друг брак и когато съгласието за брак е дадено поради заплашване с тежка и предстояща опасност за живота, здравето или честта на сключващия брак или на негови близки.
Допустимо ли е предположението, че завещанията и последващия брак са пряко свързани с натрупани финансови задължения на Илия Ашков. Доколко и двата акта са свързани с осъзнато и доброволно участие на Ашков в присъствието на свидетели. И дали влошаването на неговото здравословно състояние не е довело до принудителното сключване на брак с Георгаки, за да е сигурно, че наследствените имоти на Ашков ще покрият предполагаемите заеми. Ашков вече не е силният мъж с рязана пушка в ръка, а 76-годишен болен човек, в последните дни от живота си, защото още по време на сключване на брак той е бил в критично състояние, с необходимост от постоянни медицински грижи и адекватно лечение.
От една страна липсва изключително важен документ, свързан с легализацията му на развода в Канада, който просто е трябвало да мине през български съд. Самият Ашков е можел да направи това без никакви проблеми ако е разполагал с такъв. Но Георгаки нямаше да бъде единствена наследница. Затова всичко е било може би прикрито. И е факт, че този документ липсва. От друга страна стоят съмнения, свързани със здравословното му състояние и адекватното им отразяване в изискуеми документи, задължителни за сключването на граждански брак в България. Знаела ли е Георгаки, че сключва брак с човек на смъртно легло?

Липсват всякакви съвместни снимки на двамата в социалните мрежи, където Георгаки е активна до този момент. Липсват каквито и да е снимки с Илия Ашков, сякаш той не съществува в живота й. Нито един от трите профила в социалните мрежи на Ашков не е свързан с профила на Георгаки. Нищо не подсказва, че има каквато и да е връзка между тези хора…

Не напомнят ли тези събития на подходите, с които небезизвестният Мартин Божанов – Нотариуса обсебваше привидно законно имоти от възрастни хора, въпреки журналистически разследвания, разкриващи престъпните му схеми. Както при него, така и в този случай прокуратурата не се отличава с особена активност.

До ден днешен администрацията отказва отстраняването на невярната информация от регистрите чрез мълчалив отказ лично от кмета на Самоков, също от с. Говедарци, за да може Георгаки да остане във владения на цялото наследство на Илия Ашков. Сезирана е и прокуратурата в гр. Самоков. Очевидно за държавата няма проблем при тази поредица от обстоятелства.

На практика българската административна система по никакъв начин не може да отрази нито бракът на Илия Ашков, сключен в Канада, нито неговите синове, защото той вече е излъгал с подаване на невярна информация още с идването си в страната през 2008 г. В Националните регистри фигурира информация, която е вписана от администрацията в Самоков на честна дума.

Някои от роднините искат промяна в записите на Национална база данни Население.
Няма законови ограничения при доказване на фактическа грешка администрацията да внесе корекции при подаване на сигнал за грешка и разбира се, свързано със съответната проверка за това. Роднините на Илия Ашков получават мълчалив отказ за корекция на неверните данни, подадени от Ашков.

От всичко случило се се оказва, че емигрант, завърнал се от чужбина след дълго отсъствие може да внесе абсолютни лъжи, свързани със статута му и да влезе в регистрите, както реши. И няма сила, която да поправи написаното, особено ако виси на кантар нечие наследство. Прокуратурата в Самоков, основавайки се на няколко хвърчащи листа, свързани с молба за развод, без никаква юридическа тежест, дори не си прави труда да направи официален превод и проучване. Така прекратява упражняването на каквито и да е усилия в установяването на истината, зад която очевидно се крият престъпления. Какви са корупционните зависимости между администрация и прокуратура в този български град можем само да предполагаме.

Подобен е случаят с Кирил Петков, канадски гражданин – министър на икономиката през 2021 г. и подадените от него документи, свързани с прекратяване на канадското му гражданство. Конституционният съд на България обявява президентския указ за назначаването на Петков за противоконституционен. Вторият брак на Ашков в България е с такава легитимност, какъвто и отказът от канадско гражданство на Петков.
При попълването на данни Кирил Петков се основава на подадена молба за отказ от гражданство, а Илия Ашков – на подадена молба за развод. И в двата случая крайният документ липсва.

И в двата случая става дума за липса на административен контрол над подадената от заинтересованите лица информация. Подаващият информация може да манипулира данните, които очевидно не подлежат на проверка. Оказва се, че в някои случаи не се изискват задължителни документи, които са педантично изискуеми за обикновените хора. Защо на Ашков не е бил изискан документ за развод, когато е пристигнал в България през 2008 г. и по-късно през 2022 г., когато е сключил отново граждански брак? Защо новата му съпруга Евгения Георгаки става негов единствен наследник? Какво би се случило ако двамата му сина от Канада предявят претенции като преки наследници и знаят ли въобще, че баща им е починал? Според българската администрация и държава те не съществуват.
Каква е ролята на Външно министерство, които са в течение на този казус? Защо бездействието на държавата и институциите се превръща в съучастник на Евгения Георгаки?
Ако от едната страна имаме престъпник с убийства зад гърба си, прекарал част от живота си в канадските затвори, то от другата страна стои човек с политическа кариера, преминал през избори, избран за общински съветник. Симбиозата, взаимодействието между тези две лица, привидно като противоположности са открили своята съвместимост във формирането на общи интереси. И тук не става дума просто за морал, а за престъпна комбинативност, въпреки закона, въпреки правилата и въпреки морала!

С тази публикация ние настояваме прокуратурата да се самосезира по отношение не само на поправка на невярно нанесените данни, но и обстоятелствата при които се сключва бракът между Илия Ашков и Евгения Георгаки и всички събития, свързани със смъртта му.

Тук е мястото да допълним, че сме готови да отразим всяка различна гледна точка и да публикуваме документи със заличени лични данни, свързани с този казус…

Пепи Янчева ОТГОВОРЕН РЕДАКТОР: ПЕПИ ЯНЧЕВА | ОБРАТНА ВРЪЗКА

По този казус няколко медии излязоха с публикации със заглавия:

„Мутреса заграбва огромни имоти. Прави мъртвешка незаконна сватба с жив труп…“
„Кандидат-общинарка от ВМРО се омъжи незаконно за умиращ човек заради златните му имоти – стотици декари гори в Рила…“
„И кмет замесен в схемата с „булката” от ВМРО Евгения Георгаки, заграбила златни гори в Рила…“