Кметът на София усуква…

Кметът на София усуква докога Здравко Здравков ще е главен архитект

segabg.com | 26 Февр. 2024

Васил Терзиев обвърза конкурса за нов шеф на НАГ с други промени в администрацията

Кметът на София Васил Терзиев отговори уклончиво на въпрос кога ще има конкурс за нов главен архитект на Столична община и докога Направление „Архитектура и градоустройство“ ще се ръководи от Здравко Здравков. Терзиев обвърза времето за провеждането на процедура за нов главен архитект с други промени в структурата и числеността на общинската администрация. „За момента главен архитект на София е г-н Здравко Здравков. Когато направим промени в организационната структура на общината, за което се изисква решение на Столичния общински съвет, тогава ще има и конкурс за нов главен архитект“, заяви Терзиев по БНТ. Той не посочи срок кога ще внесе предложение за такива промени.

Според юристи обявяването на конкурс за нов главен архитект не е задължително обвързано с размествания на ресори и с други промени в структурата на администрацията.

Съгласно Закона за устройство на територията в София и в районите й „се назначават главни архитекти…въз основа на конкурс“. В комисията за провеждането му участват безвъзмездно или за сметка на организацията, която представляват, представители на Камарата на архитектите в България и на Съюза на архитектите в България. В ресорния правилник на Столична община пък пише, че кметът назначава „безсрочно“ главен архитект на общината и че той е на негово пряко подчинение. Също така е записано, че „по предложение на кмета общата численост и структурата на общинската администрация се одобрява с решение на СОС“.

Както „Сега“ писа, преди дни новият екип в София започна чистка в направлението на Здравков, но без те да засягат самия главен архитект. Търпимостта на новия кмет към Здравков е странна, като се има предвид, че дори през последните седмици и месеци НАГ издаде серия от градоустройствени заповеди, разрешения за проектиране и за строеж на няколко високи сгради в различни части на града. При част от тях главният архитект одобри искания за значително завишаване на етажността на новите здания.