Сигнал до Европейската прокуратура

Как да подадете сигнал до Европейската прокуратура в България?

Европейската прокуратура е орган, компетентен да провежда разследване и да осъществява наказателно преследване за престъпления против бюджета на Европейския съюз, извършени в държави членки.

Европейската прокуратура се оглавява от европейският главен прокурор. През 2019 г. за европейски главен прокурор е избрана г-жа Лаура Кодруца Кьовеши. Във всяка държава членка се определят независими делегирани прокурори под прякото ръководство на главния прокурор. Независимостта на Европейската прокуратура е от изключително значение: службата не е част от институциите на Европейския съюз и не приема указания от тях или от националните власти. (включително и от българската прокуратура)
Европейската прокуратура е напълно независим и автономен орган на ЕС.

Контактна точка за подадете сигнал.

Министерски съвет в България е официално контактна точка, чрез която могат да се подават сигнали за престъпления на вниманието на Европейската прокуратура, без информацията да става достояние на българската прокуратура или на каквато и да е национална административна структура.

Европейска-прокуратура

Какви престъпления влизат в компетентността на Европейската прокуратура?

Измами, свързани с приходи и разходи с евросредства;
Измами, свързани с ДДС;
(свързани с територията на две или повече държави членки на стойност поне 10 милиона евро)
Пране на активи, получени от измами по отношение на бюджета на ЕС;
Активна и пасивна корупция или присвояване, които засягат финансовите интереси на ЕС;
Участие в престъпна организация, ако дейностите й са съсредоточени към извършване на престъпления срещу бюджета на ЕС.

Европейската прокуратура може също така да разследва и да осъществява наказателно преследване по отношение на всяка друга незаконна дейност, която е свързана с престъпления, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз.

Европейската-прокуратура-EPPO

Как да подадете сигнал до Европейската прокуратура?

Сигнали можете да подавате по електронна поща, доклад за престъпление или на адрес.

Електронна поща: zerocorruption@government.bg
Адрес: гр. София, „бул. Княз Ал. Дондуков“ № 1
EPPO ДОКЛАД ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЕ

Тук ще намерите подробна информация относно подаването на сигнал за престъпление до Европейската прокуратура…

– При подаване на сигнал до европейската прокуратура е от значение да се посочат данни за лицето, подаващо сигнала, данни за престъплението и евентуалната съпричастност на конкретни лица към извършването му.

– Оставете контакти за обратна връзка.