Том първи 1989 – 1997

Обхваща периода от 1989 до 1997 г. – и ще разглежда сценария на перестройката като механизъм за прехвърляне на политическата власт на комунистическата партокрация на икономически релси; създаването на механизми за прехвърляне на държавни активи в частни ръце; захранването на специално създадените икономически субекти с финансови ресурси, усвоени за сметка на външния дълг на България („неявните” фирми на ДС, трансформирането на държавна собственост в частна; предоставянето на възможност определени лица да развиват бизнес с капитали, предоставени при неясни условия, и прочее); появата на първите икономически групировки и тяхната дейност (Мултигруп, Трон и др.); корупционните и съответно политически интереси, свързани с комплота срещу правителството на Филип Димитров и идването на власт на правителството на Беров; гангстерските войни и практики през 1993 и 1994 г.; контрабандата в ембаргова Югославия като тайна държавна политика; практиките за източване на големите държавни предприятия чрез стоенето на входа и на изхода – и др.

Сдружение „Либертариум”  ще обърне специално внимание върху някои конкретни афери със знаков за корупцията от този период характер, като:

 • дейността на създадените от ДС „неявни”  фирми, които в началото на прехода акумилират огромни средства (по наши данни над един милиард долара), използвани по-късно за създаване на мощни икономически групировки в годините на прехода;
 • трансформациите в дейността на контрабандните канали, създадени от държавата за контрабанден трансфер на оръжие и наркотици – с цел същите да бъдат  използвани  от  криминални  структури,  пряко  свързани  с  определени политически субекти;
 • аферата в Агенцията за чуждестранна помощ – която е сред първите корупционни афери с ясно изразен политически подтекст, нанесла огромни щети върху престижа на България;
 • аферата „Сапио” , нанесла на държавата щети в размер на два милиарда тогавашни лева;
 • цесионната сделка на „Мултигруп”, поставяща под пълна зависимост „Химко” и ощетяваща държавата с над един милиард тогавашни лева;
 • износът на петролни продукти и възникналата на негова основа гангстерска война – и конкретни прецеденти като този с танкера „Хан Кубрат” , илюстриращи съучастието на държавата в престъпния бизнес – и др.

Съдържание:

 • Неявните фирми на ДС и приватизирането на контрабандните им канали след промените
 • Външният дълг – фалитът на комунистическия режим
 • Оръжейната търговия
 • Фирмите на външнотърговските дружества и опитите за връщане на изнесените капитали зад граница след краха на комунизма
 • Корупционните схеми при източването на ДЗУ
 • Агенцията за чуждестранна помощ – или как се натрупва първият милион
 • Случаят с фондация „Сапио“
 • Габонската афера, или прокурорският чадър над Балканбанк и банкера Иван Миронов
 • Македонската оръжейна сделка
 • КТ „Подкрепа“ – заможният синдикат
 • Корупционният модус на 90-те – „Мултигруп”
 • Един по-особен казус – цесионният договор на „Мултигруп“ за дълговете на „Химко“ и „Кремиковци“ към „Булгаргаз“
 • Югоембаргото и контрабандната търговия
 • „Булгарлизинг“, или лизинговата приватизация
 • Гангстерските войни
 • Поръчковите убийства
 • Битката за „Слънчев бряг“
 • Приятелският кръг „Орион“
 • Масовата приватизация и нейните масирани грабежи
 • Зърнената криза
 • Корупцията в съдебната власт
 • Аферата „Акрам”, или тайното финансиране на БСП
 • Финансовите пирамиди
 • Тайната приватизация на българските банки
 • Банковият фалит на България

През 2023 г. изчезна присъствието на един изключително важен за българското общество проект на Едвин Стефанов Сугарев, Христо Христов и Красен Николов. Проектът се оказа с прекратено финансиране и уеб сайтът corruptionbg.com престана да съществува.
В corruptionbg.eu се съдържа значителна част от информацията, без претенция за каквото и да е авторско право над техните изследвания. (Всички публикации са в оригинал.)